Výpisy z katastru nemovitostí

Související pozemky – parcely číslo 26, 450

Výpis z KN k 26.08.2017

Přilehlý pozemek 518/3 (extra)